Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÃ DƯƠNG HUY
Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Dương Huy
Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết - xã Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.964.122

     Dương Huy là 1 trong 3 xã miền núi của thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh, nằm ở phía tây Bắc của thành phố Cẩm Phả, địa hình phức tạp. Phía Bắc và phía Tây giáp xã Hoà Bình thành phố Hạ Long, phía Nam giáp các phường Quang Hanh, Cẩm Thạch, Cẩm Thuỷ, Cẩm Trung, Cẩm Thành. Phía Đông giáp phường Cẩm Tây và phường Mông Dương của thành phố Cẩm Phả. Diện tích tự nhiên của xã là 4.749,34 ha. Toàn xã có 792 hộ,  3.383nhân khẩu, gồm 9 dân tộc anh em: Kinh, Sán Dìu, Sán chỉ, Dao, Hoa, Tày, Nùng, Mường, Cao Lan, sản xuất chủ yếu là nông nghiệp.

     Xã Dương Huy có 01 tuyến tỉnh lộ 326 chạy qua, nối với quốc lộ 18A của thành phố. Vì vậy là tuyến đường có vị trí đặc biệt đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tạo điều kiện thuận lợi mở rộng giao lưu giữa các địa phương trong thành phố với các huyện, thị, thành phố khác trong tỉnh Quảng Ninh.

     Xã có tiềm năng kinh tế đa dạng và phong phú, than đá là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý. Thiên nhiên ưu đãi cho Dương Huy một nguồn nước ngọt với trữ lượng lớn, hồ Cao Vân là nơi cung cấp nguồn nước quý giá phục vụ nước sinh hoạt của nhân dân thành phố Cẩm Phả và thành phố Hạ Long.Xã còn có diện tích rừng nguyên sinh và rừng trồng vừa có tác dụng cân bằng hệ sinh thái vừa cung cấp lâm sản phục vụ sản xuất và tiêu dùng.
Qua từng thời kỳ lịch sử, nhân dân xã Dương Huy bằng sức lao động cần cù và trí thông minh đã khai phá rừng hoang, thành vùng đất trù phú như ngày hôm nay, trồng nhiều loại cây ăn quả, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, những khu vực vườn đồi có khả năng phát triển chăn nuôi đại gia súc. Với vị trí địa lý như vậy cho phép xã Dương Huy có khả năng phát triển một nền kinh tế toàn diện: Nông lâm nghiệp, dịch vụ - thương mại và tiểu thủ công nghiệp.
     Theo quá trình lịch sự vào thời Nguyễn và thuộc pháp: (1802 – 1945), năm 1822 đổi trấn Yên Quảng thành trấn Quảng Yên. Năm 1831, đổi trấn Quảng Yên thành tỉnh Quảng Yên. Năm 1836, tỉnh Quảng Yên có 2 phủ Hải Ninh, Sơn Định, Hoành Bồ là 1 trong 3 huyện của Phủ Sơn Định. Vào Đời Nguyễn Thành Thái, 1890 (Canh Dần) lập xã Dương Huy gồm: Ấp Hà Đông, Làng Dương Huy, Động Dương Huy thuộc Huyện Hoành Bồ.
     Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa: Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, huyện Hoành Bồ gồm có 9 tổng: Trong đó Tổng Dương Huy gồm: Làng Bang, Vũ Oai, Dương Huy, Lưỡng Kỳ.
     Hòa bình lập lại năm 1954 đã hợp nhất xã Huy Động và xã Dương Huy thành xã Dương Huy. Ngày 16 tháng 1 năm 1979, Hội đồng Chính Phủ ra Quyết định số:17-CP sát nhập xã Dương Huy của huyện Hoành Bồ vào thị xã Cẩm Phả, theo đó xã Dương Huy là một trong 16 xã, phường thuộc thị xã Cẩm Phả (nay là thành phố Cẩm Phả), tỉnh Quảng Ninh.
      Cho đến nay, xã Dương Huy có 7 thôn gồm: Đoàn Kết, Tân Hải, Tha Cát, Khe Sím, Tân Tiến, Đồng Mậu và Đá Bạc. 7/7 thôn có nhà văn hóa cộng đồng. Đảng bộ xã Dương Huy hiện có: 10 chi bộ với 122 Đảng viên, ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể luôn được củng cố và kiện toàn, hoạt động phong trào luôn được phát triển, quy chế dân chủ được mở rộng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bộ máy cán bộ, công chức địa phương tinh gọn có phẩm chất chính trị vững vàng; đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; Tác phong và lề lối làm việc nghiêm túc, tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công việc; đội ngũ cán bộ thôn thường xuyên được kiện toàn, đảm bảo tinh gọn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của địa phương và của cấp trên giao.Xã Dương Huy đã phấn đấu vươn lên, năm 2012 được công nhận xã văn hóa, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016 và giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế - xã hội – quốc phòng – an ninh và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần vào công cuộc xây dựng thành phố Cẩm Phả văn minh, giàu đẹp.